EPA logoEUIPO logo

Tere tulemast Patendiameti intellektuaalomandiviktoriinile!

Intellektuaalomanditeadmised on kasuks igaühele, kes plaanib alustada äritegevusega ning soovib olla edukas oma kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kaitsmisel. Head lahendamist!

Küsimustele vastamisel on abiks Patendiameti koduleht:  www.epa.ee
Kõikide vastanute vahel loositakse välja üllatusauhindu.

Alusta 

Vajutades nupule "Alusta" annad nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Meie kogutavad andmed on ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Andmeid kogutakse viktoriini võitja loosimiseks ja auhinna kättetoimetamiseks. Andmeid kogub Patendiamet ning kõik andmed kustutatakse hiljemalt 31. mail 2022. Kasutame oma veebilehel veebiliikluse analüütikas ka kolmanda osapoole (Google Analyticsi) küpsiseid.

1. Autoriõigus tekib automaatselt teose loomisega, kuid on mõned erandid, millele autoriõiguse kaitse ei laiene. Mis järgnevatest ei ole autoriõigusega kaitstud?

Õige vastus!

Õige vastus on "a. Päevauudised".

Vastavalt autoriõiguse seadusele ei laiene autoriõiguse kaitse päevauudistele.

2. Mida saab kaubamärgina registreerida?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Sõna, kujutist, heli, videot või nende kombinatsiooni".

Kaubamärgina saab registreerida sõna, kujutist või nende kombinatsiooni, ruumilist märki, asendimärki, mustrimärki, värvimärki, helimärki, liikumismärki ja multimeediamärki.

Seade, meetod ja aine on kaitstavad patendi või kasuliku mudelina.

Ideed kaitsta ei saa, kaitsta saab idee teostust.

3. Ettevõtja on avanud restorani ja soovib registreerida kaubamärgina selle nime Parim Restoran. Kas see on registreeritav?

Õige vastus!

Õige vastus on "a. Ei, selline väljend ei ole restoraniteenuste puhul kaubamärgina registreeritav, sest kirjeldab teenuseid, näidates nende kvaliteeti (parim) ja liiki (restoraniteenused)".

Kaubamärgina ei saa registreerida sõna või väljendit, mis kirjeldab otseselt kaupa või teenust, mille jaoks kaubamärki soovitakse registreerida. Registreerimiseks ei piisa ka, kui panna selline sõna või väljend kursiivi, kirjutada see paksus kirjas, lisada sellele värve või muid kaubanduses tavapäraseid graafilise disaini elemente (nt raam või sõnade allajoonimine).

4. Kaubamärgi registreerimine annab ainuõiguse kasutada kaubamärki...

Õige vastus!

Õige vastus on "c. ainult nende kaupade ja teenuste osas, mis on märgitud kaubamärgitaotlusesse".

Kaubamärk registreeritakse kindlate kaupade ja/või teenuste osas, seepärast tuleb registreerimistaotlust täites märkida, milliste kaupade või teenuste osas kaubamärgile õiguskaitset soovitakse ning millistesse kauba- või teenusklassidesse soovitud kaubad-teenused kuuluvad. Loetelu koostamise lihtsustamiseks on kaubad ja teenused jagatud klassidesse rahvusvahelise süsteemi järgi, mida nimetatakse Nizza klassifikatsiooniks ning milles on kokku 45 kauba- ja teenusklassi.

5. Millal on õige aeg oma kaubamärk registreerida?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Kohe, kui olen ettevõtlusega alustanud ja oma kaupadele või teenustele nime või logo välja mõelnud".

Kui tekib hea idee, millist kaupa toota või teenust pakkuda, tasub kohe mõelda ka kaubamärgi loomisele ja selle registreerimisele. Kui kaubamärk jääb registreerimata, puuduvad ettevõtjal juriidilised võimalused konkurentidel sarnase tähise kasutamist keelata. Seega muutub võimalikuks kasutusele võetud tähise loata kasutamine.

6. Mida teha, kui keegi on registreerinud Patendiametis minu kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi?

Õige vastus!

Õige vastus on "a. Niisugust kaubamärgiregistreeringut on võimalik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis".

Kaubamärkidega seotud vaidlusi lahendab tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Patendiamet ei kontrolli ekspertiisil vastuolu varasemate õigustega ning oma kaubamärgiõiguste ja nende rikkumise üle peavad järelevalvet tegema kaubamärgiomanikud ise.

7. Eesti väikeettevõtja on tulnud turule uudse kaelkirjakukujulise põrandalambiga. Mis liiki intellektuaalomandile ta esmajoones kaitset taotlema peaks?

Õige vastus!

Õige vastus "a. Tööstusdisainilahendusele".

Kuna ettevõtja soovib kaitsta toodet, mille müügiargument on selle välimus, tuleks tal esmajoones mõelda tööstusdisainilahenduse registreerimisele.

8. Mil viisil tuleb tööstusdisainilahendus Patendiametile registreerimiseks esitada?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Tööstusdisainilahendus peab olema kujutatud fotodel või joonistel.".

Tööstusdisainilahenduse registreerimisel on oluline, et tootest oleks esitatud fotod või joonised ilma kõrvaliste esemeteta.

9. Kus kehtib Eestis registreeritud kaubamärk või tööstusdisainilahendus?

Õige vastus!

Õige vastus on "a. Eestis".

Kaubamärk või tööstusdisainilahendus kehtib selles riigis või riikide ühenduses, kus kaubamärk või tööstusdisainilahendus registreeritakse. Eestis registreeritud kaubamärk ja tööstusdisainilahendus kehtivad Eestis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis registreeritud kaubamärk ja tööstusdisainilahendus kehtivad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

10. Kes valvab selle üle, et keegi teine ei kasutaks minu kaubamärki ega kopeeriks minu tööstusdisainilahendust?

Õige vastus!

Õige vastus on "c. Kaubamärgist või tööstusdisainilahendusest tulenevate õiguste üle valvamine on omaniku ülesanne".

Oma vara ja õiguste üle valvamine on kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku ülesanne. Turu jälgimine annab ettevõttele võimaluse kiiresti reageerida, kui turule on ilmunud identne või sarnane kaubamärk või tööstusdisainilahendus ning seeläbi minimeerida rikkumisega kaasnevaid kahjusid.

Kui soovid loosimises osaleda, siis palun täida järgnevad väljad, muul juhul liigu edasi (vajuta välja juures oleva nooleikooni peale).

Suurepärane tulemus! Teate intellektuaalomandi kaitsmisest väga palju!

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Tubli tulemus! Vastasite mitmele küsimusele õigesti!

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Tulemus jäi alla keskmise – teate intellektuaalomandi kaitsmisest üksikuid fakte.

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Te ei vastanud ühelegi küsimusele õigesti.

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!