EPA logoEUIPO logo

Tere tulemast Patendiameti intellektuaalomandiviktoriinile!

Intellektuaalomanditeadmised on kasuks igaühele, kes plaanib alustada äritegevusega ning soovib olla edukas oma kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kaitsmisel. Head lahendamist!

Küsimustele vastamisel on abiks Patendiameti koduleht:  www.epa.ee
Kõikide vastanute vahel loositakse välja üllatusauhindu.

Alusta 

Vajutades nupule "Alusta" annad nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Meie kogutavad andmed on ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Andmeid kogutakse viktoriini võitja loosimiseks ja auhinna kättetoimetamiseks. Andmeid kogub Patendiamet ning kõik andmed kustutatakse hiljemalt 31. mail 2021. Kasutame oma veebilehel veebiliikluse analüütikas ka kolmanda osapoole (Google Analyticsi) küpsiseid.

1. Mida saab kaubamärgina registreerida?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Sõna, kujutist, heli".

Kaubamärgina saab registreerida sõna, kujutist või nende kombinatsiooni, ruumilist märki, asendimärki, mustrimärki, värvimärki, helimärki, liikumismärki ja multimeediamärki.

Seade, meetod ja aine on kaitstavad patendi või kasuliku mudelina.

Ideed kaitsta ei saa. Kaitsta saab idee teostust.

2. Eesti väikeettevõtja on tulnud turule uudse väliskujundusega läbipaistvast klaasist seintega saunamajakesega. Millisele intellektuaalomandi liigi õiguskaitsele peaks ta esmalt tähelepanu pöörama?

Õige vastus!

Õige vastus on "a. Tööstusdisainilahendusele".

Kuna ettevõtja soovib kaitsta toodet, mille müügiargumendiks on selle välimus, tuleks tal mõelda esmalt tööstusdisainilahenduse registreerimisele.

3. Kaubamärgina toimib hästi järgmine sõna.

Õige vastus!

Õige vastus on a. Sõna, mis on tavakeeles kasutusel, kuid millel puudub seos kauba ja teenusega. Näiteks sõna "hommik" toimib hästi kaubamärgina kaubal "vesi".

Kaubamärgina ei saa registreerida sõna, mis üksnes kirjeldab otseselt kaupa või teenust, mille jaoks kaubamärki soovitakse registreerida.

4. Millised peavad olema tööstusdisainilahenduse registreerimisel Patendiametile esitatavad andmed toote kohta?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Fotodel või joonistel peab olema kujutatud tööstusdisainilahendust ilma kõrvaliste esemeteta".

Tööstusdisainilahenduse registreerimisel on oluline, et tootest esitatud fotod või joonised oleks neutraalsel taustal ning neil ei leiduks kõrvalisi esemeid.

5. Miks on kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine vajalik?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Registreeritud kaubamärk või tööstusdisainilahendus annab ettevõtjale ainuõiguse selle kasutamiseks ning võimaluse müümise või litsentsimise läbi tulu teenida".

Seadus ei kohusta kaubamärki või tööstusdisainilahendust registreerima ning neid võib kasutada äritegevuses ka ilma et need oleks Patendiametis registreeritud. Tuleb aga arvestada, et õiguste rikkumise korral on registreeritud kaubamärgist või tööstusdisainilahendusest tulenevaid õigusi oluliselt lihtsam tõendada ja vähem kulukas kaitsta.

6. Millal on kõige sobivam aeg mõelda tööstusdisainilahenduse registreerimisele?

Õige vastus!

Õige vastus on "c. Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus peaks olema esitatud enne toote avalikustamist või esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 kuu jooksul pärast esmast avalikustamist.".

Ideed tööstusdisainilahendusena kaitsta ei ole võimalik, vaid selleks peaks olema võimalik toodet kas joonisena või fotona näidata. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlus võiks olla esitatud enne avalikustamist, kuid kui see pole enam võimalik, tuleks seda teha esimesel võimalusel ning mitte hiljem kui 12 kuu möödumisel avalikustamisest.

7. Kus kehtib Eestis registreeritud kaubamärk või tööstusdisainilahendus?

Õige vastus!

Õige vastus "a. Eestis".

Kaubamärk või tööstusdisainilahendus kehtib selles riigis või riikide ühenduses, kus kaubamärk või tööstusdisainilahendus registreeritakse. Eestis registreeritud kaubamärk ja tööstusdisainilahendus kehtivad Eestis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis registreeritud kaubamärk ja tööstusdisainilahendus kehtivad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

8. Kui kaua kehtib registreeritud tööstusdisainilahenduse kaitse?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. 5 aastat, mille möödumisel on võimalik kaitset pikendada".

Esialgne kaitse kehtib viis aastat, kuid lõivu tasumisel on seda võimalik pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks.

9. Kes valvab selle üle, et keegi teine ei kasutaks minu kaubamärki või ei kopeeriks minu tööstusdisainilahendust?

Õige vastus!

Õige vastus on "c. Kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omanik ise".

Oma vara ja õiguste üle valvamine on kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku ülesanne. Turu jälgimine annab ettevõttele võimaluse kiiresti reageerida, kui turule on ilmunud sarnane kaubamärk või tööstusdisainilahendus ning seeläbi minimeerida rikkumisega kaasnevaid kahjusid.

10. Kes on patendivolinik?

Õige vastus!

Õige vastus on "b. Patendivoliniku kutseeksami läbinud õigusnõustaja, kes annab nõu intellektuaalomandiküsimustes ning on abiks vaidluste lahendamisel".

Soovi korral võib taotleja pöörduda patendivoliniku poole, kes abistab teda toimingute tegemisel Patendiametis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus.

Kui soovid loosimises osaleda, siis palun täida järgnevad väljad, muul juhul liigu edasi (vajuta välja juures oleva nooleikooni peale).

Suurepärane tulemus! Teate intellektuaalomandi kaitsmisest väga palju!

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Tubli tulemus! Vastasite mitmele küsimusele õigesti!

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Tulemus jäi alla keskmise – teate intellektuaalomandi kaitsmisest üksikuid fakte.

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!
Te ei vastanud ühelegi küsimusele õigesti.

Aitäh kaasa mõtlemast!
Üllatusauhinnad loositakse välja 10. mail!