Eesti Patendiameti logoEuroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti logo

Tere tulemast Patendiameti viktoriinile!

Viktoriin aitab teada saada, miks kõiki kaubamärke ei registreerita ning milline on registreeritud märgi õiguskaitse ulatus. Järgnevalt saad oma teadmisi proovile panna.

Kõikidele küsimustele õigesti vastamiseks soovitame tutvuda Patendiameti kodulehel oleva infoga: https://www.epa.ee/et/kaubamargid/mis-kaubamark
Vastanute vahel loositakse välja üllatusauhindu.

Alusta 

"Alusta"-nupule vajutades annad nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Meie kogutavad andmed on ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Andmeid kogutakse viktoriini võitja loosimiseks ja auhinna kättetoimetamiseks. Andmeid kogub Patendiamet ning kõik andmed kustutatakse hiljemalt 31. detsembril 2020. Kasutame oma veebilehel veebiliikluse analüütikas ka kolmanda osapoole (Google Analyticsi) küpsiseid.

1. Mis on kaubamärgi eesmärk?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Kaubamärk aitab kaupa ja teenust meelde jätta ning ära tunda. Näiteks kaubamärk "Tere" kaubal "piim" aitab tarbijal toote meelde jätta ja hiljem ära tunda ning kaubamärgi abil ostu korrata.

Kaubamärgi järgi peab tarbija aru saama, et toodet või teenust pakub üks kindel ettevõtja. Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, toodete koostist jms. Täpsemat infot leiab siit

2. Millist sõna ei saa seaduse kohaselt kaubamärgina registreerida?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Sõna, mis üksnes kirjeldab otseselt kaupa või teenust, mille jaoks kaubamärki soovitakse registreerida. Näiteks sõna "piim" ei ole võimalik piimatoodetele kaubamärgina registreerida, sest see kirjeldab kauba liiki ja peab jääma vabaks kasutamiseks ka teistele piimatootjatele.

Kaubamärgiseaduse kohaselt ei saa registreerida mõnda sõna või tähist kaubamärgina. Kauba või teenuse omadust näitavad tähised peavad jääma vabaks kasutamiseks kõikidele ettevõtjatele. Täpsemat infot leiab siit

3. Millistele tingimustele peab registreerimiseks esitatud kaubamärk vastama?

Õige vastus!

Õige vastus on d) Registreerimiseks esitatud kaubamärk peab vastama kõikidele ülaltoodud tingimustele:

  • Kaubamärk ei tohi tarbijat kauba suhtes eksitada. Näiteks sõna "kakao" ei ole võimalik registreerida kaubale "kohv" – selline kaubamärk võib tarbijat eksitada.
  • Kaubamärk ei tohi kaupa või teenust kirjeldada, näiteks sõna "keefir" ei ole registreeritav kaubale "keefir".
  • Kaubamärk ei tohi olla eristusvõimetu, näiteks lühend ".com" on tajutav vaid viitena domeenile, mitte tooteid eristava kaubamärgina.

Kaubamärgiseaduse kohaselt ei saa registreerida mõnda sõna või tähist kaubamärgina. Näiteks kauba või teenuse omadust näitavad tähised peavad jääma vabaks kasutamiseks kõikidele ettevõtjatele. Samuti ei ole võimalik õiguskaitset anda märgile, mida tarbija ei oska kaubamärgiks pidada või mis lausa eksitab tarbijat, täpsemat infot leiab siit

4. Milline järgmises loetelus toodud tähisest oleks kaubamärgina registreeritav?

Õige vastus!

Õige vastus on c) Kaubamärk "Restoran Kihnu Jõnn" teenustele "restoraniteenused"

Kaubamärk peab aitama tarbijal kaupa või teenust ära tunda, seetõttu ei sobi kaubamärgiks sõnad, mis näitavad kauba või teenuse omadusi. Teised vastusevariantides toodud märgid olid kaupu ja teenuseid kirjeldavad ning sellised sõnad peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

5. Milline loetelu koosneb märkidest, mis on kaubamärgina kaitstavad?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk, helimärk, liikumismärk (videofail helita)

Kaubamärgina on võimalik registreerida eri tähiseid, nt sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk, asendimärk, mustrimärk, värvimärk, helimärk, liikumismärk, multimeediamärk, hologramm-märk. Kaubamärgiliikidega saab lähemalt tutvuda siin

6. Kas kaubamärk registreeritakse või patenteeritakse?

Õige vastus!

Õige vastus on b) Kaubamärk registreeritakse, patent väljastatakse leiutistele.

7. Kas ettevõtja on kohustatud registreerima oma kaubamärgi?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Seadus ei kohusta märki registreerima, kuid registreerimata jätmine ei võimalda õigusi tõhusalt kaitsta. Registreerimata märgi kasutajal tuleb valmis olla, et teine isik võib sama või sarnast registreerimata märki takistuseta kasutada ja enda nimele registreerida.

8. Kas on võimalik registreerida kaubamärk, mis on sarnane teise ettevõtja kaubamärgiga?

Õige vastus!

Õige vastus on b) Jah, kui teise ettevõtja kaubamärgiga kaitstud kaubad ja teenused on erinevad.

Varasem kaubamärk on takistuseks juhul, kui kaubamärgid on vähemalt üldmuljelt sarnased ja kaubad või teenused on samaliigilised. Juhul kui kaubad ja teenused on erinevad, on kaubamärk võimalik registreerida isegi juhul, kui märgid on identsed. Erand on vaid kaubamärk, mis on omandanud maine, sellisel kaubamärgil on laiem kaitse.

9. Milline nimetatud varasematest õigustest võib saada takistuseks kaubamärgi registreerimisel?

Õige vastus!

Õige vastus on c) Nii varasem registreeritud ärinimi kui ka varasem registreeritud kaubamärk.

Kaubamärk ei tohi minna vastuollu õigustega, mis on omandatud enne kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva. Vastuolu võib tekkida, kui kaubamärk on varasema õiguse objektiga identne või liiga sarnane. Varasemaks õiguseks võib olla Eestis õiguskaitse saanud kaubamärk, Euroopa Liidu kaubamärk, ärinimi jm kaubamärgiseaduses loetletud varasem õigus.

10. Kuidas on võimalik kindlaks teha, et kaubamärk ei sarnane varasemate kaubamärkidega?

Õige vastus!

Õige vastus on c) Eestis kehtivaid kaubamärke saab otsida Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti andmebaasist ja Patendiameti andmebaasist

11. Teise ettevõtja kaubamärgi registreerimise otsust saab vaidlustada järgmise ajaperioodi jooksul.

Õige vastus!

Õige vastus on a) Kahe kuu jooksul otsuse avaldamisest Patendiameti Kaubamärgilehes.

Kaubamärgi registreerimise protsessi üks osa on vaidlustusperiood, mis kestab Patendiameti registreerimisotsuse avaldamisest 2 kuud ning mille jooksul võivad asjast huvitatud isikud vaidlustusavalduse esitada. Kaubamärki ei registreerita, kui see rikub kellegi teise varasemat õigust (kaubamärgid, ärinimed jm).

12. Kui kaua kehtib registreeritud kaubamärk?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Kaubamärgi õiguskaitse kehtib 10 aastat taotluse esitamise kuupäevast. Kehtivusaega on võimalik pikendada 10 aasta kaupa.

13. Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärgil on õiguskaitse...?

Õige vastus!

Õige vastus on a) Eestis

Kaubamärk kehtib selles riigis või riikide ühenduses, kus märk registreeritakse. Eestis registreeritud kaubamärgil on õiguskaitse Eestis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis registreeritud märgil kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kui soovid loosimises osaleda, siis palun täida järgnevad väljad, muul juhul liigu edasi (vajuta vastusevälja juures oleva nooleikooni peale).

Suurepärane tulemus! Teate kaubamärgi kaitsmisest väga palju.
Tubli tulemus! Vastasite mitmele küsimusele õigesti.
Tulemus jäi alla keskmise. Rohkem infot kaubamärkide kohta leiad Patendiameti kodulehelt. Osale ka Patendiameti kaubamärgiteemalistel seminaridel!
Tulemus jäi alla keskmise. Rohkem infot kaubamärkide kohta leiad Patendiameti kodulehelt. Osale ka Patendiameti kaubamärgiteemalistel seminaridel!
Te ei vastanud ühelegi küsimusele õigesti. Rohkem infot kaubamärkide kohta leiad Patendiameti kodulehelt. Osale ka Patendiameti kaubamärgiteemalistel seminaridel!